(Baoxehoi.net) Sau một thời gian ngừng hoạt động từ ngày 20/4/2015 do vấn đề nhân sự và lỗi kỹ thuật khi sử dụng google site nên báo xe hơi đóng cửa tạm thời. Chúng tôi rất tiếc về sự cố này. Báo đã trở lại hoạt động với tên miền mới, dễ nhớ là baoxehoi.net […]

Đọc thêm