Đầu tư trọng điểm để Khoa học Công nghệ là động lực phát triển kinh tế – xã hội

Lãnh đạo 2 Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đều khẳng định cần thay đổi về cơ cấu đầu tư cho KH&CN, trong thời điểm KH&CN đang là động lực chính cho phát triển kinh tế – xã hội.

Ngày 10/9, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc Anh đã tới thăm và làm việc tại trụ sở mới của Viện Đo lường Việt Nam thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đặt tại Khu CNC Hòa Lạc. Tại đây, 2 Bộ đã đánh giá về kết quả phối hợp giữa 2 Bộ giai đoạn 2016-2020, định hướng nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025.

Tòa nhà Trung tâm Viện Đo lường Việt Nam đã cơ bản hoàn thành giai đoạn 1.

Về việc thực hiện đầu tư công đúng hạn ngành KH&CN, hai Bộ thống nhất quan điểm quan điểm chỉ đạo của Chính phủ coi KH&CN là quốc sách hàng đầu, động lực cho phát triển KT-XH. Vì thế, đầu tư ngân sách nhà nước cho KH&CN tập trung vào một số mảng chính: Đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các nhiệm vụ KH&CN các cấp; Đầu tư phát triển để tăng cường cơ sở vật chất KH&CN…

Tại buổi làm việc, Tổng cục trưởng TCĐLCL Trần Văn Vinh đã trình bày báo cáo về định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường giai đoạn 2021-2025 để đáp ứng được mục tiêu của đề án đo lường theo Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ với nội dung chính: Phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường quốc gia hoàn thành phê duyệt công nhận 41 chuẩn đo lường quốc gia; Ít nhất 200 phép đo hiệu chuẩn được quốc tế thừa nhận…

Giai đoạn 2021 – 2025, TCĐLCL tập trung phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường: Đầu tư 21 hệ thống chuẩn đo lường trong 12 lĩnh vực đo; Hoàn thiện Tòa nhà trung tâm 7 tầng, xây dựng khối nhà đa năng, khối nhà trung tâm dịch vụ, khối nhà đo lường chính xác cao và tòa nhà đo lường hóa học.

Các lãnh đạo tại Viện Đo lường Việt Nam

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã ghi nhận những đóng góp của hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng nói chung và Viện Đo lường Việt Nam nói riêng đối với sự phát triển khoa học và công nghệ, kinh tế – xã hội đất nước.

Theo: Tạp chí công nghệ và đời sống

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *