Đồng chí Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An

Sáng 10-3, Đoàn công tác Ban Tổ chức T.Ư do đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về công tác xây dựng Đảng và tổ chức cán bộ.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đắc Vinh đã báo cáo một số kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII và triển khai các nghị quyết của TƯ về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2018 của Nghệ An đạt 8%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 218 xã (50,58%) đạt chuẩn nông thôn mới. Thu ngân sách ba năm 2016-2018 đạt 38.370 tỷ đồng (riêng năm 2018 đạt 13.985 tỷ đồng)…

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Phạm Minh Chính biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm tốt công tác quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội và công tác tổ chức xây dựng Đảng trong thời gian qua. Đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách của tỉnh năm sau cao hơn năm trước; chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh tăng liên tục trong ba năm, trở thành tỉnh đứng đầu khu vực bắc miền trung về chỉ số cạnh tranh. Nhiều nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư lớn bắt đầu quan tâm đến Nghệ An. Tỉnh đã coi trọng việc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết của T.Ư, xây dựng kế hoạch, đề án để triển khai nghị quyết mang lại hiệu quả tích cực. Bám sát định hướng của T.Ư, công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động với nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo vì mục tiêu phát triển chung. Đặc biệt, tỷ lệ cán bộ vi phạm thấp hơn so với mức bình quân cả nước…

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng chỉ ra một số hạn chế mà tỉnh Nghệ An cần khắc phục. Sự phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, Thu nhập bình quân đầu người của Nghệ An mới đạt 38 triệu đồng/người/năm, thấp hơn so mức bình quân chung của cả nước. Công tác chi và thu ngân sách còn có khoảng cách lớn. Chỉ số cải cách hành chính đứng 31/63 tỉnh, thành phố. Tốc độ tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách thực tế vẫn còn thấp so yêu cầu thực tiễn…

Trưởng Ban Tổ chức T.Ư nhấn mạnh, thời gian tới, Nghệ An cần chuẩn bị tốt cho việc tổng kết Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển Nghệ An đến năm 2020; cần xem xét, đánh giá lại mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp nhằm thực hiện nghị quyết này. Nghệ An cần tìm và xác định tiềm năng khác biệt có lợi thế cạnh tranh để đầu tư, tạo đột phá. Tinh thần phát triển của Nghệ An là tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo là chính, nguồn lực bên ngoài chỉ mang tính đột phá; phát huy tối đa lợi thế con người, yếu tố tự nhiên và truyền thống văn hóa lịch sử. Đây chính là ba trụ cột để Nghệ An bứt phá.

Thực hiện các nghị quyết của T.Ư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, Nghệ An cần tạo môi trường để nhân dân tham gia xây dựng Đảng; tiếp tục thực hiện Quy định nêu gương của Bộ Chính trị; tập trung chống chủ nghĩa quan liêu xa dân, chủ nghĩa cá nhân, xa rời thực tiễn; chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quan điểm xuyên suốt là vừa siết chặt kỷ luật kỷ cương vừa mở ra cơ chế đột phá đổi mới sáng tạo, thực hiện phân cấp, phân quyền trong thực hiện nhiệm vụ vì mục tiêu chung…

Hà Sơn / Đào Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *