Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ tiếp đoàn Hội Nhà báo và doanh nghiệp

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi tiếp kiến

Sáng 22/8, tại Nhà Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội đã tiếp đoàn đại biểu Hội Nhà báo Việt Nam và doanh nghiệp tiêu biểu tham dự chương trình giao lưu “Báo chí – doanh nghiệp với hội nhập kinh tế quốc tế”.

Nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày báo cáo kết quả của chương trình giao lưu “Báo chí – doanh nghiệp với hội nhập kinh tế quốc tế”, đồng thời nhấn mạnh, chương trình giao lưu đã phần nào đưa ra những gợi ý, kiến giải nhằm tạo sự gắn bó, nâng cao mối quan hệ thân thiết giữa báo chí và doanh nghiệp trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

“Để thông tin trên báo chí về sản xuất, kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế của doanh nghiệp ngày càng có chất lượng, hiệu quả, báo chí và doanh nghiệp đều cần hướng tới và nâng cao hơn nữa tính chuyên nghiệp trong việc cung cấp thông tin và xử lý thông tin; đồng thời cần tăng thêm sự chia sẻ, hiểu biết lẫn nhau”, đồng chí Hồ Quang Lợi nhấn mạnh.

Tại buổi tiếp đoàn, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ hoan nghênh việc tổ chức giao lưu của Hội Nhà báo Việt Nam, cho rằng đây là một hoạt động hết sức ý nghĩa, nhằm động viên, khích lệ, ghi nhận những đóng góp của báo chí trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ phát triển kinh tế xã hội, hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cũng nhấn mạnh vai trò và sự phát triển lớn mạnh của báo chí nước ta trong hơn 90 năm qua, báo chí đã bám sát sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước; kịp thời phản ánh sinh động và thực tiễn phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, tang cường an ninh quốc phòng, đối ngoại. Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, báo chí vừa là người bạn đồng hành thân thiết, vừa là cầu nối hữu hiệu giữa doanh nghiệp và cộng đồng.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, những ý kiến đến từ đại diện các cơ quan báo chí, các doanh nghiệp sẽ được tiếp thu và gửi đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền; đồng thời nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện trong quá trình Quốc hội xây dựng luật pháp và giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Đồng thời tin tưởng, trong thời gian tới, thông qua các hoạt động cụ thể, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh, thắt chặt mối quan hệ giữa doanh nghiệp, doanh nhân với các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ, phát triển cộng đồng doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời khẳng định, Đảng, Nhà nước và Quốc hội sẽ luôn quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để báo chí, doanh nghiệp phát triển.

Mục tiêu của báo chí không chỉ là cung cấp một thông tin đa dạng, phong phú, chính xác cho cộng đồng, mà còn cảnh báo, phản biện với nhiều nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; chủ động cung cấp, chia sẻ thông tin, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về doanh nghiệp và doanh nghiệp và doanh nhân; phát huy vai trò của doanh nghiệp và doanh nhân trong thời kỳ mới, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển của đất nước”, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ khẳng định

Theo: Hội nhà báo Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *