Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc mừng Học viện Quân y

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Học viện Quân y (10-3-1949/10-3-2019), ngày 5 tháng 3 năm 2019, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gửi thư chúc mừng Học viện Quân y (HVQY).

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi tới toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, gia đình các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh đã và đang công tác tại Học viện Quân y những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trải qua 70 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, được sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân các địa phương, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội, Học viện Quân y đã phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, luôn đoàn kết, chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt lên khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học trong giáo dục – đào tạo và điều trị, chăm sóc sức khỏe thương binh, bệnh binh, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Những thành tích xuất sắc của Học viện Quân y đã góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, tặng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương, khen ngợi những thành tích xuất sắc của Học viện Quân y và mong Học viện trong giai đoạn cách mạng mới, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phong trào thi đua quyết thắng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, gắn với xây dựng Học viện vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

PL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *